chronisch zorgnet

Onze praktijk neemt deel aan het Chronisch ZorgNet en is gespecialiseerd in hart- en vaatziekten, longaandoeningen (zoals COPD) en COVID-19.

Steeds meer mensen in Nederland hebben één of meerdere niet-overdraagbare chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes of COPD. Deze patiënten hebben veel baat bij beweeg- en leefstijlbegeleiding. Graag stel ik u op de hoogte dat ik als Chronisch ZorgNet therapeut  gespecialiseerd ben in gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bij patiënten met etalagebenen, longaandoeningen, COVID-19 en hartaandoeningen. Middels specifieke kennis over deze aandoeningen en expertise op het gebied van motiverende gespreksvoering kunnen wij gespecialiseerde zorg bieden aan deze patiëntengroep. In samenwerking met andere disciplines begeleiden wij patiënten in het fysiek functioneren, aanpassen van de leefstijl en het omgaan met de aandoening(en).

Wat is Chronisch ZorgNet?

Chronisch ZorgNet is een landelijk dekkend netwerk van ruim 2800 fysio- en oefentherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen (etalagebenen, hart- en longaandoeningen). Chronisch ZorgNet biedt o.a. borging van kwaliteit van geleverde zorg, transparantie van behandelresultaten en ICT-infrastructuur zoals een Zorgzoeker.

( Zorgzoeker fysiotherapie chronische aandoening - Chronisch ZorgNet ) Het netwerk van gespecialiseerde therapeuten is nu (tijdelijk) uitgebreid om ook coronapatiënten te kunnen helpen in hun revalidatietraject. Via de Zorgzoeker kunt u zoeken op uw postcode waardoor u altijd een gespecialiseerde therapeut kunt vinden in de directe woonomgeving. U kunt hierbij filteren op de volgende specialisaties: etalagebenen, longaandoeningen, hartrevalidatie en corona.