Fysio fitness

fysio fitness

Fysio fitness/medische fitness is een gezondheidsbevorderende trainingsmethode gericht op: verbetering van uithoudingsvermogen, spierkracht, stabiliteit en lenigheid.

Uw trainingsprogramma wordt gemaakt aan de hand van uitkomsten van een lichamelijk onderzoek (gewicht, vetpercentage, bloeddruk etc.), uw trainingsniveau en persoonlijke wensen. U traint onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Een te lage belastbaarheid van het lichaam kan ten grondslag liggen aan het ontwikkelen en onderhouden van klachten.

Allerlei eenvoudige bezigheden kunnen dan gemakkelijk overbelasting veroorzaken. Psychische spanningen kunnen eveneens bijdragen aan het ontstaan en onderhouden van lichamelijke klachten. Fysiofitness is een beproefde methode om fysieke tekortkomingen aan te pakken. Veelal heeft dit ook een positieve invloed op de mentale gesteldheid. De totale belastbaarheid van lichaam en geest wordt dan verhoogd. Preventie, training en algeheel welbevinden zijn hier sleutelwoorden.

Waarom begeleiding door een fysiotherapeut?

De fysiotherapeut heeft specifieke kennis van het houdings- en bewegingsapparaat. Hij/zij is daarmee in staat trainingsprogramma's te ontwikkelen waarbij op deskundige wijze rekening gehouden wordt met eventuele klachten. Het op de juiste wijze trainen van uw zwakste schakel is de uitdaging. Daarnaast trainen we in kleine groepen onder deskundige begeleiding.

Aanmelden en inschrijven kan via tel.

0511-447400