Kiss-kinderen (Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen)

scheef nekje

KISS staat voor

Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen Dit brede Duitse begrip kan vertaald worden met: Kopgewrichten, Invloed op Storingen in de Symmetrie. Dwz. dat er stoornissen in de symmetrische ontwikkeling van de baby kunnen ontstaan t.g.v.functiestoornissen in de bovenste nekgewrichten. Deze functiestoornissen kunnen ontstaan omdat het nekje geblesseerd raakt tijdens het geboorteproces.

Wetenschap

Veel medische wetenschappers zijn al jaren bezig om aan te tonen hoe belangrijk dit uiterst complexe en gevoelige gebied is bij b.v. het oprichten van ons hoofd, het handhaven van ons evenwicht, het bepalen van onze houding in de ruimte, kortom bij ons bewegen en orienteren. Inmiddels is bekend dat in dit gebied de kapsels en banden van de gewrichtjes, alsook de spieren, toegerust zijn met een zeer grote hoeveelheid sensoren die bewegingen registreren en reguleren. Daardoor vindt een enorme hoeveelheid informatie zijn weg naar meerdere gebieden in ons brein, dat zich o.a. bezig houdt met het aansturen van spieren, het handhaven van het evenwicht, het slikken, het zien etc.etc.. Dit zijn natuurlijk complexe processen. Een gefixeerde foutieve stand van de wervels in het gebied van de hoge nek geeft een abnormale rek op banden, kapsels en spieren en veroorzaakt daardoor een niet correcte informatie naar ons brein. Mogelijk gevolg: een niet correcte aan- of bijsturing van de houding en problemen in het bewegen en houding. Zeker bij de asymmetrische zuigeling (toenemend scheef hoofdje). Daarnaast veroorzaakt zo’n foutieve stand ook vaak pijn bij bewegen van de nek en/of hoofdpijn (huilbaby).

asymetrische schedel

Dikwijls is er sprake van excessief huilen, zonder asymmetrie-symptomen. Dr.G.Gutmann en Dr. H.Biedermann zijn de grondleggers van het met manuele therapie behandelen van zuigelingen met het KISS-syndroom. In een periode van ruim 50 jaar hebben deze 2 artsen (en later hun collegae) het brede beeld van het KISS-syndroom geformuleerd en hun manuele therapie daarop afgestemd. De Zwitserse kinderarts R.Theiler deed een breed onderzoek bij schoolkinderen met ADHD. Hij kwam tot de conclusie dat 80% van deze ADHD-kinderen als zuigeling een vorm van het KISS-syndroom heeft doorgemaakt.

In Duitsland lopen thans meerdere wetenschappelijke onderzoeken naar de late gevolgen van het KISS-syndroom bij kinderen met leer- en gedragsproblemen, o.a. door de Hamburgse kinderarts E.Halfmann. Inmiddels zijn tienduizenden zuigelingen en kinderen met succes behandeld.

Door de toenemende (wetenschappelijke) informatie verbetert het inzicht van de ouders en raadplegen zij een manueeltherapeut voor diagnostiek, advies en therapie. Deze ouders zien dikwijls de relatie tussen de huidige (school)problemen en de vroegere periode van het KISS-syndroom. In principe heeft het KISS-syndroom een kleine lichamelijke oorzaak, maar vertoont soms langdurige en nare gevolgen.

Vroege kenmerken

huilbaby

het hoofd staat scheef en wordt naar één kant gedraaid ontwikkeling van schedel-asymmetrie het kind huilt veel en slaap slecht het hele rugje is dikwijls scheef (scoliose) een sterke neiging tot overstrekken een asymmetrische heupontwikkeling asymmetrisch bewegen van armen en benen slikklachten en makkelijk overgeven bij aan- uitkleden is er vaak protesthuilen. Veel van deze symptomen verdwijnen als het kind ouder wordt. Er lijkt sprake te zijn van herstel. Maar dit herstel kan schijnbaar zijn. De drang tot gaan zitten, staan en lopen overwint veel problemen. Maar………….………. zijn de late kenmerken in verband te brengen met de vroege symptomen van KISS?

Latere kenmerken

redressiehelm

Hieronder een overzicht van mogelijke kenmerken op latere leeftijd van het KISS-kind: kind wil niet kruipen, gaat vroeg staan en lopen grove en fijne motoriek ontwikkelen zich matig en vertraagd evenwichtsproblemen, matige of slechte houding veel struikelen en vallen met slechte opvangreacties vertraagde spraakontwikkeling snel vermoeid, snel ontstemd en woede-aanvallen “lijkt” aan zeer weinig slaap genoeg te hebben wakker worden met hoofdpijn vaak hoofdpijn op school met slechte concentratie vergeet snel een opdracht onzeker, onrustig ,kind heeft veel aandacht nodig Zoals u ziet kan het KISS-probleem een groeiende geschiedenis worden waarbij het opgroeiende kind zelf, maar ook de ouders/verzorgers en de leerkrachten bepaald niet gelukkig zijn.

Bij het kind vanaf het tweede jaar, wordt niet meer gesproken over het KISS-syndroom, maar over KIDD: Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie. D.w.z. dat dan sprake is van kinderen met matige motoriekontwikkeling en leer- en gedragsproblemen etc.

Manuele therapie heeft niet voor alle problemen een oplossing, maar kan dikwijls bij deze problematiek na enkele behandelingen al effectief zijn, vooral in de eerste maanden na de geboorte, vooral bij de asymmetrie en bij de huilbaby. Nadat uw baby of schoolgaand kind met manuele therapie is behandeld, kan het zinvol zijn met uw manueeltherapeut te overleggen, of nader onderzoek en therapie door de kinderfysiotherapeut nodig is. Ook wordt soms een redressiehelm aangemeten.

Bij kinderen met leerproblemen is een bezoek aan de kinderfysiotherapeut altijd zinvol. De manueeltherapeut werkt dan voorwaarden scheppend voor de kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapie zal dan dikwijls meer effect sorteren, is de ervaring.