NEUROREVALIDATIE

NFF (Neurologie Fysiotherapeuten Friesland) regio MCL is een netwerk van fysiotherapeuten in de eerste en tweede lijn gericht op neurologische aandoeningen. NFF is onderdeel van de neurologische ketenzorg. De aangesloten fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met neurologische aandoeningen. Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de neurologie volgen wij regelmatig scholing en komen wij bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er wordt gewerkt volgens de landelijke richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De behandeling kan op de praktijk, aan huis of in het verzorgingshuis plaatsvinden.

neuro revalidatie

Specialisme

De NFF-fysiotherapeuten en oefentherapeuten zijn gespecialiseerd in neurologische aandoeningen zoals:

 • Cerebro Vasculair Accident (CVA) beroerte of Transient Ischaemic Attack (TIA).
 • Multiple Sclerose (MS)
 • Hersentumoren
 • Traumatisch hersenletsel
 • Dwarslaesie
 • Dementie
 • Ziekte van Parkinson (door een bij ParkinsonNet aangesloten fysiotherapeut)
 • Neuromusculaire aandoeningen:
  • Amyotrofe laterale sclerose (ALS)
  • Dystonie
  • Guillain Barré
  • Polyneuropathie

Problemen

Als gevolg van de neurologische aandoening kunnen de volgende problemen optreden:

 • Problemen met de transfers zoals:
  • opstaan en gaan zitten, in en uit bed komen
 • Problemen met het lopen en traplopen
 • Problemen met de balans
 • Valincidenten en/of valangst
 • Verminderde coördinatie en spierkracht
 • Verminderd algeheel uithoudingsvermogen
 • Vermoeidheid
 • Pijn
 • Cognitieve problemen

Deze problemen kunnen grote invloed hebben op het functioneren in het dagelijks leven, zoals moeite hebben met:

 • Activiteiten zoals:
  • Wandelen, fietsen, huishoudelijk werk, Boodschappen doen, tuinieren
 • Uitvoeren van hobby’s
 • Sporten
 • Sociale contacten

Doel

Het doel van de fysiotherapie en oefentherapie is:

 • Optimaliseren van de coördinatie, spierkracht, (romp)balans en het uithoudingsvermogen
 • Optimaliseren van de mobiliteit
 • Valpreventie
 • Verbeteren van pijnklachten
 • Verminderen van de vermoeidheid
 • Vergroten van het zelfvertrouwen
 • Optimaliseren van transfers, het lopen en traplopen
 • Optimaliseren van motorische en cognitieve dubbeltaken
 • Coachen/begeleiden bij hervatten van (huishoudelijk) werk, hobby’s, sporten en sociale contacten, indien nodig op aangepast niveau
 • Informatie over en inzicht geven in het ziektebeeld en begeleiden tijdens het ziekteproces
 • Informeren, adviseren en coachen van de zorgverlener